EX NOVO Revista d'Història i Humanitats
 
Ex Novo Revista d'Hisṭria i Humanitats
EX NOVO Revista d'Història i Humanitats  
  Presentació
  Presentación
  Qui som? - ¿Quiénes somos?
  Recepció de col·laboracions - Recepción de colaboraciones
  Normes de publicació - Normas de publicación
  Ex Novo on line
  I Premi Ex Novo Literari de Conte de Temàtica Històrica
  CRN Associació per a la recerca i la difusió en humanitats
  exnovorevista@gmail.com
  Activitats Actividades
 
  Dossier de premsa - Dosier de prensa
  Links
El material aquí disponible puede ser reproducido con finalidades investigadoras y divulgativas, jamás comerciales. Los derechos de los textos de esta web pertenecen exclusivamente a sus autores.
Qui som? - ¿Quiénes somos?


Directors / Directores

Javier Martínez Villarroya
Alexis Serrano Méndez


Membres del Consell de Redacció /
Miembros del Consejo de Redacción

Walter Alberto Alegría Tejedor, Jordi Ortega Tous, 
Mario Orsi Lázaro, Sandra Lacruz Sánchez, 
Celia Segovia Servián, Ramón A. Banegas López,
Rebecca Swanson, Pau Valdés Matías,
Joan Manel Ramírez Jávega


Presidenta CRN

Celia Segovia Servián


Tresorer /Tesorero CRN

Jordi Ortega Tous


Secretària /Secretaria CRN

Rebecca Swanson


Vocals / Vocales CRN

Sandra Lacruz, Pau Valdés

Maquetació edició impresa / 
Maquetación edición impresa


Walter Alberto Alegría Tejedor


Disseny i manutenció blog / 
Diseño y manutención blog


Ramón Banegas López


Disseny i manutenció facebook / 
Diseño y manutención facebook

Sandra Lacruz Sánchez


Disseny i manutenció web / 
Diseño y manutención web

Javier Martínez Villarroya


  


Agraïments / Agradecimientos

Aquest projecte no seria possible sense la col·laboració desinteresada d'articulistes, entrevistadors, entrevistats, traductors, etc. A tots ells els hi agraïm la seva imprescindible aportació. També a aquells qui han col·laborat d'una manera o altra: M.A. del Rincón, J.Negueruela, P. Olmos, E.Balsera

Este proyecto no sería posible sin la colaboración desinteresada de articulistas, entrevistadores, entrevistados, traductores, etc. A todos ellos les agradecemos su imprescindible aportación. También a aquellos que han participado de una forma u otra: M.A. del Rincón, J. Negueruela, P. Olmos, E. Balsera

exnovorevista@gmail.com
krn_revista@yahoo.es 
Facebook EXNOVO-CRN

Comitia Rei Novae Associació per a la recerca i la difusió en l'àmbit de les humanitats  
   
Publicidad  
   
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
Disseny web: Xavier Martínez Villarroya